Dopolední vyučování angličtiny pro mateřské školy

Na rozdíl od kroužků angličtiny se dopoledního vyučování účastní všechny děti ve třídě. Díky tomu je cena mnohem příznivější a děti se tak s angličtinou setkávají 6–10 hodin týdně.

Podle vašeho zadání povede vyučování český lektor, nebo rodilý mluvčí. Všichni lektoři mají pro výuku předškolních dětí odbornou kvalifikaci.

Osnovu kurzu na míru přizpůsobíme výukovému plánu mateřské školy:

  • Na začátku roku podle zadání školky připravíme slovníček a metodický manuál.
  • Osnova anglického vyučování vždy vychází z výukového plánu školky.
  • S rodilým mluvčím si děti přirozenou cestou osvojují angličtinu, aniž by věděly, že se učí.
  • Na konci pololetí děti s lektorem připraví ukázkovou hodinu pro rodiče.

Pravidelným kontaktem dětí s rodilým mluvčím a důsledným uplatňováním 10 zásad výuky předškolních dětí a metodiky Jazykové školy Spěváček dosahujeme vynikajících výsledků. Během jednoho roku dopoledního vyučování angličtiny se děti naučí několik set základních anglických slov a běžně se domluví v jednoduchých větách.

Máte zájem o dopolední vyučování angličtiny ve vaší školce? Rádi se s vámi sejdeme a výuku vám představíme.

Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:
Ověření
(První písmeno abecedy)