Odkazy

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy jsou ideálním nástrojem k tomu, osvojit si znalost cizího jazyka. Rozlišujeme celou řadu jazykových kurzů – veřejnostní, individuální, odborné, letní a další. Za lektory v jazykových kurzech naší jazykové školy vybíráme certifikované odborníky. V kurzech nižších jazykových úrovní vyučují především čeští lektoři, pokročilejším studentům doporučujeme rodilé mluvčí.

Jazyková škola

Jazykové školy jsou zpravidla soukromými institucemi, které si kladou za cíl vzdělávat své zákazníky. Většina jazykových škol má širokou působnost, od výuky v mateřských školách přes veřejnostní kurzy až po pomaturitní studium. Výjimečně se jazykové školy specializují na konkrétní typ jazykových kurzů nebo na vybraný cizí jazyk či skupinu jazyků. Další službou, kterou jazykové školy svým zákazníkům často zajišťují, jsou překlady do cizích jazyků.

Pomaturitní studium

Pod pojmem pomaturitní studium se skrývá jednoleté denní intenzivní studium jazyka, které do konce školního roku 2012–13 upravovala vyhláška MŠMT č. 322/2005 Sb. Jeho nespornou předností je zachování statusu studenta v průběhu celého studia. Ke statusu studenta se totiž váže celá řada výhod (úlevy na daních, slevy na MHD apod.). Většina studentů, kteří dokončí pomaturitní studium, na závěr skládá mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku, např. populární zkoušky Cambridge ESOL, mezi něž patří zkoušky KET, PET, FCE či CAE.

Pomaturitní studium angličtiny

Angličtina je jedním z nejstudovanějších jazyků na světě a její znalost se stává podmínkou získání dobrého pracovního místa. V oblasti pomaturitního studia je tedy angličtina vůbec nejvyhledávanější. V naší jazykové škole se do pomaturitního studia angličtiny každoročně hlásí několik set nových studentů s čerstvým maturitním vysvědčením. Pro ně představuje pomaturitní studium angličtiny ideální cestu k perfektnímu ovládnutí cizího jazyka a k získání mezinárodního certifikátu a v neposlední řadě také studentských výhod na další školní rok.