Slovníček

Angličtina pro děti

Výuka cizích jazyků je vhodná již pro předškolní děti. Kurzy angličtiny pro děti mají zábavnou formu, neboť angličtina, která děti baví, je zároveň také více motivuje. Vzdělávání tak probíhá přirozenou cestou: Děti v průběhu hodiny opakují látku z minulých hodin, říkají nová slovíčka a fráze, zpívají písničky, hrají skupinové hry a opakují vše, co jim lektor řekne. Díky tomu se angličtinu učí stejně jako svůj mateřský jazyk.

Angličtina

Angličtina patří mezi nejrozšířenější jazyky světa. Díky znalosti angličtiny se studentům otevírají možnosti studia v zahraničí, lépe placené práce nebo individuálního cestování. Po celém světě aktivně mluví anglicky 430 milionů lidí. Pro řadu národů je angličtina mateřštinou – jmenujme například Brity, Američany, Iry, Kanaďany, Australany nebo Novozélanďany.

Kroužky angličtiny

Kroužky angličtiny jsou volnočasovou aktivitou pro děti ze základních či mateřských škol. Děti se v kroužcích angličtiny seznamují s jazykem pomocí her a říkanek. Sedí v kroužku, společně se baví a hrají si. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jímž se všichni učíme mateřský jazyk. Děti se totiž učí nepřímo tak, že poslouchají svého lektora a stále po něm opakují anglická slovíčka. Během roku se tak naučí 100 až 150 základních slovíček, které dokážou použít v jednoduchých větách.

Dopolední vyučování angličtiny

Na rozdíl od kroužků angličtiny se v dopoledním vyučování angličtiny v mateřské škole společně při výuce setkává celá třída. Výhodou je nižší cena a také to, že lektor může být ve výuce přítomen delší dobu. Dopolední vyučování vedou ti nejzkušenější lektoři, kteří dokážou motivovat a zabavit i velký kolektiv dětí. Proto vždy mají odbornou kvalifikaci a dlouholeté zkušenosti s výukou předškolních dětí.

Doučování

Pro předškolní děti i žáky základních škol zajišťujeme doučování, případně domácí výuku přímo u vás doma. Kurzy jsme schopni přizpůsobit na míru vašim požadavkům, ať už se jedná o výuku angličtiny nebo jiného předmětu. Sami pak můžete zvolit den, místo a čas výuky. Pokud o to budete mít zájem, zorganizujeme i doučování malé skupinky dětí.

Další strana